capin.eu

| Twój podręczny katalog |

MASTER PACK sp. z o.o.

9:27 am Luty 17, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka MASTER PACK sp. z o.o. / siedziba Sosnowiec

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424420
 • REGON – 242970952
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy MASTER PACK sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Sosnowiec

Ulica – Wopistów 15 B

Miejscowość – 41-215 Sosnowiec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.288115
Długość geogr. – 19.2558

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

PKD 2 – 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych

PKD 3 – 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Dane wpisane do KRS

This Post has no Post Title

6:26 am Luty 17, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka / siedziba Pruszcz Gdański

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424708
 • REGON – 221679928
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy

Siedziba rejestrowa – Pruszcz Gdański

Ulica – Chopina 2 26

Miejscowość – 83-000 Pruszcz Gdański

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.251621
Długość geogr. – 18.6199

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

PKD 2 – 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

PKD 3 – 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Dane wpisane do KRS

ADD sp. z o.o.

2:45 am Luty 17, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka ADD sp. z o.o. / siedziba Częstochowa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424738
 • REGON – 242968524
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy ADD sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Częstochowa

Ulica – Bohaterów Katynia 31 67

Miejscowość – 42-208 Częstochowa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.766788
Długość geogr. – 19.159861

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

Dane wpisane do KRS

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH RUTKA sp. z o.o.

2:11 am Luty 17, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH RUTKA sp. z o.o. / siedziba Osówko

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000425028
 • REGON – 281406320
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-25

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-16

Dane adresowe firmy GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH RUTKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Osówko

Ulica – 32

Miejscowość – 13-340 Biskupiec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.478201
Długość geogr. – 19.329275

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego

PKD 2 – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

PKD 3 – 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Dane wpisane do KRS

EUREXA sp. z o.o.

10:48 am Luty 13, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka EUREXA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424765
 • REGON – 146174008
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy EUREXA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Mokotowska 1

Miejscowość – 00-640 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.21907
Długość geogr. – 21.01956

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 2 – 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

PKD 3 – 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Dane wpisane do KRS

MDSW sp. z o.o.

2:51 am Luty 12, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka MDSW sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424974
 • REGON – 146176332
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy MDSW sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Niepodległości 69

Miejscowość – 02-626 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.192909
Długość geogr. – 21.01696

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38.1 Zbieranie odpadów

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS

DEVENER sp. z o.o.

5:51 am Luty 8, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka DEVENER sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424823
 • REGON – 146172334
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy DEVENER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Protazego 21

Miejscowość – 03-606 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.28635
Długość geogr. – 21.061911

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 2 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

PKD 3 – 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dane wpisane do KRS

ECOENERGY sp. z o.o.

7:12 pm Luty 7, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka ECOENERGY sp. z o.o. / siedziba Cieśle

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423974
 • REGON – 21909688
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy ECOENERGY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Cieśle

Ulica – 42

Miejscowość – 56-400 Oleśnica

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.211649
Długość geogr. – 17.452695

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

PKD 2 – 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

PKD 3 – 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Dane wpisane do KRS